Văn hóa Phật giáo

Thơ về khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ hành chính, trụ trì năm 2017

Thơ về khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ hành chính, trụ trì năm 2017

(PGVN) Vàng y khất sỹ nghiêm trang/Dấu chân Thích tử thênh thang giữa đời/Hai mùa mưa nắng chơi vơi/Bóng người khất sỹ đất trời bao la.