Phật giáo các huyện, thị

Ninh Bình: Đại hội Phật giáo các huyện và thành phố

Ninh Bình: Đại hội Phật giáo các huyện và thành phố

Ninh Bình : Đại hội Đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2016-2021 của các huyện , thành phố thành công viên mãn