Ninh Bình: Trường hạ cơ sở II làm lễ tác pháp tự tứ PL 2561 - DL 2017.

03/10/2017
Sáng nay, ngày 03 tháng 10 năm 2017 ( nhằm ngày 14 tháng 8 năm Đinh dậu) Trường hạ cơ sở II tổ đình Kim Liên (chùa Đồng Đắc) làm lễ Tự tứ kết thúc khóa An cư PL 2561 – DL 2017.

Tự tứ, Phạn ngữ là Pravāranā, nghĩa là sự thỉnh cầu. Trong ý nghĩa là thỉnh cầu người khác chỉ ra những khuyết điểm, lỗi lầm của mình căn cứ trên ba trường hợp: do thấy được, nghe được và nghi, phán đoán, suy luận hợp lý.
Tự tứ là một sinh hoạt quan trọng của người xuất gia đệ tử Phật đã thụ Đại giới (Tỷ-khiêu và Tỷ-khiêu-ni), cũng giống như việc thuyết giới hàng mỗi nửa tháng, là sinh hoạt duy trì tính hòa hợp và thanh tịnh của Tăng đoàn. Điểm khác biệt so với việc thuyết giới, đó là quy định về thời gian. Tự tứ diễn ra một lần trong năm, sau khi chấm dứt ba tháng an cư sống chung của chư Tăng. Đây là một sự kiện quan trọng đối với người tu, qua đó đánh giá đời sống đạo hạnh của một vị Tỷ-khiêu hoặc Tỷ-khiêu-ni.
Do vậy, các nguyên tắc, quy trình Tự tứ được quy định rất cụ thể, chi tiết và chặt chẽ trong Luật tạng - bộ quy chuẩn ứng xử của người xuất gia.Theo truyền thống sinh hoạt tu học của Phật giáo Bắc truyền buổi lễ Tự tứ được diễn ra vào ngày cuối cùng của 3 tháng an cư kiết hạ.
Trong 3 tháng an cư, chư Tăng, Ni nỗ lực tinh tấn tu tập, thúc liễm thân tâm, trau giồi giới đức, tuy nhiên vẫn không sao tránh khỏi những lỗi lầm mà chính bản thân không nhận ra, nên ngày lễ Tự tứ này đối trước đại Tăng nếu đại Tăng thấy, nghe hay nghi những lỗi lầm của mình đã phạm xin chỉ bày để được sám hối.
Trước khi chư tôn Đức Tăng Ni hạ trường cơ sở II tác bạch làm lễ tự tứ. Buổi lễ do TT. Thích Thọ Lạc , UVTT HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, ngôi Thủ tọa Trường hạ cơ sở II chủ trì nghi thức. Toàn thể Tăng Ni đã vân tập trước chính điện để bạch Phật, trì chú tụng kinh.


Chư tôn đức Tăng Ni lễ Phật.


Sau khi Chư tôn đức hành giả an cư cử hành nghi thức tự tứ, đối thú an cư xong, kết thúc buổi lễ đạo từ của TT. Thích Thọ Lạc khánh chúc chư tôn đức Tăng, Ni thêm một tuổi hạ mới, thân tâm luôn an lạc, thành tựu mọi Phật sự.Chư tôn đức Tăng Ni hạ trường khánh tuế nhị vị Thượng Toạ.Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ. (Ngọc Mai)
Tin liên quan