Chùa Phúc Chỉnh: Lễ Quy Y Tam Bảo

04/10/2017
Sáng nay ngày 04 tháng 10 năm 2017 (tức ngày 15 tháng 8 năm Đinh Dậu). Chư Tăng Tổ đình Hưng Long (chùa Phúc Chỉnh) thành phố Ninh Bình long trọng tổ chức khóa lễ truyền thụ Tam Quy và Ngũ Giới cho các Phật tử.
Để trở thành người  Phật tử,  là trở về nương tựa Tam Bảo, cũng gọi là ba ngôi quý báu. Đó là Phật, Pháp và Tăng, nhân mùa An cư viên mãn. Sáng nay ngày 04 tháng 10 năm 2017 (tức ngày 15 tháng 8 năm Đinh Dậu). Chư Tăng Tổ đình Hưng Long (chùa Phúc Chỉnh) thành phố Ninh Bình long trọng tổ chức khóa lễ truyền thụ Tam Quy và Ngũ Giới cho các Phật tử.
 
Lễ Quy Y chính theo tiếng Pali gọi là Ti Samana Gamana, hay nương tựa ba pháp được cử hành hầu như trong các trường phái Phật giáo. Tuy nhiên, bất kỳ người nào thật lòng muốn sống theo lời Phật dạy thì có thể thành tâm đọc những lời:
Con về nương tựa Phật
Con về nương tựa Pháp
Con về nương tựa Tăng.
Trong tiếng Anh thuật ngữ “nương tựa”(refuge) dùng để chỉ cho một sự che chở và bảo vệ những điều nguy hiểm. Cái gì là nguy hiểm, chúng ta tìm một nơi nương tựa tránh những dục thú vốn hiện hữu và phản ứng quanh chúng ta. Những cảm xúc đau khổ và tuyệt vọng, sự sợ hãi về cái chết. Chúng ta tìm một nơi nương tựa thoát khỏi bánh xe Luân hồi.
 
Trong đợt này có gần 200 tín đồ Quy Y, trong đó số lượng tín đồ trẻ Quy Y Tam Bảo chiếm tới 2/3 số lượng tín đồ Quy Y. Có thể thấy đây là bước nhận thức mới của số lượng tín đồ thành kính quay về Quy Y ba ngôi Tam  Bảo.
 
Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ.
(Tin, bài: Tục Đăng)
Tin liên quan