prev next
Vĩnh Phúc thiền phả và 4 ngôi chùa cổ ở Ninh Bình
Vĩnh Phúc thiền phả, cuốn sách nói về hành trạng của Tổ Thanh Hanh, Thanh Thịnh và việc xây dựng 4 ngôi chùa ở Ninh Bình, 1 chùa ở Nam...